We Create Ideas
"สิ่งสำคัญของการถ่ายภาพคือ คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสิ่งที่เห็นด้วยคำพูดใด ๆ "

: Elliott Erwitt กล่าว

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
© 2017 Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art