วิชาหลักการออกแบบ 508140

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม แล้วดำเนินการถอดแบบจากงานออกแบบที่กำหนดให้ ตามขนาความเหมาะสมของวัสดุนั้น โดยใช้ไม้อัดขนาด 20 มม. มาตัดทำเป็นแบบแล้วประกอบขึ้น โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อมประสาน แล้วทำสีตามตนเองที่ต้องการ เพื่อเสริมทักษะในการออกแบบเรียนรู้ต่อไป